رو میزی های عرضه شده تولید دست انسان بوده و دارای سوزن دوزی و یا آینه کاری میباشد که بیشتر در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان تولید شده است و در اندازه و سایز های مختلف عرضه می شود. لازم به ذکر است که امکان سفارش در رنگها و اندازه های مختلف نیز وجود دارد.