سومین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای روستائیان و عشایر

وعده دیدار ما در سومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر  از تاریخ 15 الی 18 اسفند 96در سالن 27 نمایشگاه بین المللی تهران از ساعت 9 الی 17 غرفه اتحادیه اتحادیه عشایری دامداران متحرک ایرانیان